top of page

Gleznotāja, mākslas pedagoģe un ainavu arhitekte Aija Prince dzīvo Dobelē. Ir izveidojusi divas gleznošanas studijas - vienu Dobelē, otru Jaunpilī.

Aijas Princes darbi atrodas Dobeles novadpētniecības, Tukuma mākslas muzeju un O. Vācieša memoriālā muzeja fondos, kā arī privātkolekcijās Latvijā, Lietuvā, Vācijā,Šveicē, Norvēģijā, Dānijā, Krievijā, Portugālē, ASV, Kanādā, Austrālijā, Francijā, Somijā u.c. valstīs.

Painter, art teacher and landscape architect Aija Prince lives in Dobele. She has established two painting studios - one in Dobele, the other in Jaunpils.

Aija Prince's works are in the collections of Dobele Local History Museum, Tukums Art Museum and O. Vācietis Memorial Museum, as well as in private collections in Latvia, Lithuania, Germany, Switzerland, Norway, Denmark, Russia, Portugal, USA, Canada, Australia, France, Finland, etc. countries.

   Daudzi no jums ļoti labi pazīst šo vārdu un zina tā debešķīgo maģiju. Leonards Koens (Leonard Cohen) ir teicis-“Dzeja ir tikai dzīves liecības pēdas. Ja tava dzīve deg īsti, tad dzeja ir tikai pelni”.
To pašu var attiecināt arī uz glezniecību.
   Par manām gleznām neklājas daudz runāt. Tās ir gleznotas ar sirdi un ar sirdi arī jāuztver. Ikvienam no mums ir sava Gudrība, Spēks un Skaistums. Ja manas krāsas spēs iedegt Gaismu uz šim pamatvērtību trim Kolonām un pietuvoties jūsu sirdij, es būšu kaut nedaudz vairojusi Mīlestību un Egregoru mūsu vidū.

   Many of you know this word very well and are aware of its heavenly magic. Leonard Cohen once said-“Poetry is just the evidence of life. If your life is burning well, poetry is just the ash.”
The same idea can be also refered to poetry.
   I don`t like talking much about my paintings.They are painted from my heart and must be perceived in the same way-with heart. Each of us has his own Wisdom, Power and Beauty. If my chosen colours are able to kindle the Light on three Pillars of these basic values and find a way to your heart, then I will have achieved my goal- augmented Love and Egregor among all of us.

GLEZNOTĀJA - Aija Prince

Klusās dabas

IZSTĀDES

Ziedi 

GLEZNU GALERIJA

Abstrakcijas

Ainavas

2020.g. oktobris- 2021.g. aprīlis, Dobeles centrālā bibliotēka
2020.g.-izstāžu zāle “Baltais Flīģelis” un Kandavas KC
2019.g.- Dobeles novadpētniecības muzejs un Šlokenbekas muiža
2018.g.- O.Vācieša muzejs, Rīga
2017.g.- Akmenes muzejs, Lietuva
2016.g.- galerija “Durvis”, Tukums
2013.g.- Pēterbaznīca, Rīga,
2011.,2009.g.-galerija “Laipa”, Valmiera
2007.g. Latvijas Republikas Saeima
2006.g.Rīgas Latviešu biedrības nams
2002.g. Norvēģija, Oslo
1998.g. Norvēģija, Oslo
1992.g. ASV, Bostona

PROJEKTI

  • “Ceriņu autobuss”- 2008.g. Dobeles dāvana Latvijai 90.gadu jubilejā,
  • Sienas gleznojums “ Latvju rakstu zīmju stāsts”-2018.g. Dobeles CB,
  • Gleznošanas meistarklašu vadīšana Dobeles ceriņdārzā,
  • Ilustrāciju izstrāde grāmatai R.Pussars “Zemgale, kur tavi varoņi?”
  • Oriģināla apsveikuma un aploksnes izgatavošana (uz pasūtījumu).

Savdabīga Aijas ideja un arī pašas realizējums ir Dobeles autobusu parka „Ceriņu” pasažieru autobuss, kas tagad diendienā redzams uz Latvijas ceļiem. Tā bija Dobeles pilsētas dāvana Latvijai deviņdesmit gadu jubilejā.

Prince A., individuālā darba veicēja 
Adrese: "Pērkoni", Liepziedi, Auru pag.,
Dobeles nov., LV-3701

Kontaktinformācija

Tel.: +371 29 166 280
E-pasts: prince.aija@gmail.com

Paldies, jūsu ziņa ir nosūtīta!

bottom of page